Anvisningsalg


Som medlem af Farum Møntklub har du mulighed for at byde på effekter ved anvisningssalget. Anvisningssalgslisten sammensættes af mønter m.m. indleveret af foreningens medlemmer til salg gennem denne.

Ved foreningens anvisningssalg er der også mulighed for at byde ved brug af brevbud eller e-mail til Farum Møntklub.

Brevbud / e-mail skal være Farum Møntklub ihænde senest 3 dage før anvisningssalget. Dog gælder særlige betingelser for nye medlemmer.

Effekterne købes i den stand de forefindes ved hammerslaget.

Til dækning af udgifterne ved afholdelse af anvisningssalget betaler sælger 5% pr. solgt lot. Dog afrundes altid til hele kroner opad. Oven i budsummen betaler køber 2,00 kr. pr. købt lot.


Auktionsbudene fastsættes som følger:


Budstigning / Interval.


  5 kr. / Mellem 10 - 100 kr. 
10 kr. / Mellem 100 - 300 kr. 
25 kr. / Mellem 300 - 500 kr. 
50 kr. / Over 500 kr.  For nye medlemmer skal kontingentet være foreningen i hænde senest mandagen før mødet, hvor anvisningssalget finder sted.


Anvisningsalg


Du kan se den nyeste anvisningssalgliste Februar 2022 som PDF. 


Ved postforsendelse af købte lots tillægges portoomkostninger til den samlede opkrævning.


Det købte fremsendes for modtagerens egen risiko, såfremt det ikke tydeligt fremgår, at forsendelsen skal forsikres (sendes som pakke).

Særligt værdifulde lots sendes altid som pakke (forsikring op til 3500 kr.). Betaling kan foregå via medsendt indbetalingskort eller via bankoverførsel til foreningens bankkonto.


Indleveringsliste


Hent indleveringslisten her, skal udfyldes inden indleveirng af mønter til auktion.