ALLE ER VELKOMNE SOM MEDLEM I FARUM MØNTKLUB OG TIL AT BLIVE EN DEL AF OS!

Læs mere nedenfor om mødeaften, formål, og genrelforsmling!

Møder


Mødedagene for Farum Møntklub afholdes om onsdagen én gang i månederne september til maj.

Møderne begynder kl. 1900, dog begynder december og maj måneds møder kl. 18.30. Møderne finder sted i vores lokale i Stien.


Kommende mødedatoer i sæson 2023 / 2024


Onsdag den 27. September 2023 kl. 19.00 i lokale 8.


Onsdag den 25. Oktober 2023 kl. 19.00 i lokale 8.


Onsdag den 29. November 2023 kl. 19.00 i lokale 8.


Onsdag den 13. November 2023 kl. 18.30 i lokale 8.


Spørgekonkurrence/Klubmester.

Ved hvert møde afholdes en spørgekonkurrence. Resultatet summeres op til sæsonafslutningen, hvor klubmesterne kåres med præmieuddeling.


Bytning af mønter/sedler mellem medlemmer
Udover de faste indslag er der mulighed for bytning mv. medlemmerne imellem.

Formål


Farum Møntklub har til formål at støtte og fremme interessen for:

Mønter
Pengesedler
Medaljer
Værdipapirer
Beslægtede områder

Blandt klubbens medlemmer finder vi samlere, som foruden Danmark også samler på effekter fra andre områder.

Klubben kan hjælpe dig med gode råd om f.eks. opbevaring af mønter, eller hvordan man renser en mønt og ikke mindst, hvad man ikke skal gøre.

Der arrangeres også ture til møntmesser i Danmark, Sverige og Tyskland.

For kontakt til klubben om medlemsskab eller flere oplysninger - klik her.


Logo


En dag i 1400-tallet tabte en kirkegænger en lille mønt i Farum Kirke. Mønten trillede ned mellem kirkens gulvbrædder og kom først for dagens lys igen, da man indlagde varme i kirken i 1960.


Mønten, som dengang havde en købekraft svarende til godt 25 kroner, har sikkert været tiltænkt som en gave til den dengang katolske kirke.
Mønten, som har et kronet oksehoved, kan henføres til Mecklenburg (Tyskland) og har været en almindelig skillemønt i området omkring Værløse og Farum.


Det kronede oksehoved er blevet anvendt som forlæg til Farum Møntklubs nuværende logo, som erstattede det tidligere logo (en 5 øre) tilbage i oktober 1981.


Udskiftningen af logoet blev ikke alene af vore medlemmer, men også af vore omgivelser, særdeles positivt modtaget.
Logoet har i den grad slået an, så det faktisk ikke er nødvendigt at læse teksten - møntsamlere ved, at motivet er Farum Møntklub.

Mønten, som er i foreningens eje, blev købt på en auktion i Sverige i 1982.Generalforsamling


Den ordinære generalforsamling, som skal indkaldes med mindst 14 dages varsel, afholdes med klubbens ordinære møde i februar måned.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  • Valg af dirigent

  • Formandens beretning

  • Kassereren fremlægger det reviderede regnskab

  • Fastsættelse af det kommende års kontingent

  • Indkomne forslag

  • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanterFormand ulige år
Næstformand lige år
Kasserer lige år
Sekretær lige år
Bestyrelsesmedlem ulige år
Bestyrelsessupleant ulige år


  • Valg af revisor og revisorsuppleanter


Revisor hvert år
Revisorsuppleant hvert år


  • Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

Farum Møntklub Stiftet 3. Oktober 1974

Husk første mødeaften efter sommerferien er

Onsdag 27. september 2023

kl. 19.00

Farum Møntklub er medlem af 
 Dansk Møntforum